Ryssbol vindkraftpark igång

Arise har tidigare tecknat ett avtal med KumBro Vind AB avseende nyckelfärdig leverans av sex vindkraftverk med en total effekt om 12 megawatt. Överenskommelse var villkorad positivt beslut hos ägarna av KumBro Vind AB (Örebro & Kumla kommun) vilket nu erhållits och vunnit laga kraft.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Byggnation av parken har nu påbörjats med mål att samtliga verk skall vara resta och driftsatta under hösten nästa år.

Efter det att parken övertagits av kunden svarar Arise för förvaltning under en femårsperiod. Arise ska då ha, med detta projekt, cirka 500 megawatt under förvaltning varav cirka hälften för externa kunders räkning.