Nordex når över 5 GW installerad kapacitet i Norden

Idag är Finland och Sverige de ledande länderna för nya vindkraftsprojekt i Norden. Foto: Nordex

Nordex Group har passerat en milstolpe med över 5 GW installerad kapacitet i de nordiska länderna, efter installationen av en N163/5.X turbin vid vindkraftparken Kalistanneva i Finland. Med detta har företaget nu totalt 1,234 turbiner i drift i Danmark, Finland, Sverige och Norge, vilka tillsammans producerar ren el till två miljoner hushåll. Fördelningen av installerad kapacitet är 2,6 GW i Finland, 1,6 GW i Sverige, 641 MW i Norge och 152 MW i Danmark.

Nordens marknader karaktäriseras ofta av komplex terräng, svårtillgängliga platser, utmanande klimatförhållanden och höga förväntningar på hantering av hälsa, säkerhet och miljö.

- Våra kunder vet att vi kan hantera dessa utmaningar och tack vare våra kallklimatvarianter och Nordex avancerade system mot isbildning, kan vi också erbjuda beprövade lösningar för hög tillgänglighet under de långa, krävande vintermånaderna, säger Till Junge, vice VD för Nordex Group i Norden.

Nordex etablerade sina första turbiner i regionen i Danmark under mitten av 1980-talet.

Nordex förstärker sin position i den nordiska marknaden

- Med vår långa erfarenhet och ett starkt, dedikerat lokalt team i Norden är vi engagerade i att stödja våra kunder i regionen under de kommande åren. Tack vare våra stora rotorblad, kraftfulla turbiner och höga tornvarianter är vi väl positionerade för att behålla vår marknadsposition och kontinuerligt utöka vår installationsbas i regionen, tillägger Ibrahim Özarslan, VD för Nordex Groups europeiska division.

Om Nordex Group:

Nordex Group har installerat cirka 50 GW vindkraftskapacitet i över 40 marknader under sin företagshistoria och genererade en konsoliderad omsättning på cirka 6,5 miljarder euro under 2023. Företaget har för närvarande fler än 10 000 anställda. Gruppens tillverkningsnätverk inkluderar fabriker i Tyskland, Spanien, Brasilien, Indien, USA (tillfälligt stängd) och Mexiko. Dess produktportfölj fokuserar på landbaserade turbiner i 4 till 6 MW+ klasserna som är utformade för att möta marknadskraven i länder med begränsat tillgängligt utrymme och regioner med begränsad nätverkskapacitet.

Källa: Nordex