Vestas vinner 50 MW-order i Spanien

Spanska Elawan Energy i installerar rotorblad till vindkraftsverk. Foto: Elawan Energy

Det förnybara energiföretaget Elawan Energy – Grupo Orix har beställt totalt 50 MW kapacitet för flera vindkraftsprojekt i Spanien. Kontraktet omfattar leverans och installation av fem V162-6,2 MW vindkraftverk och tre V162-6,2 MW vindkraftverk med 6,4 MW effektläge. Beställningen inkluderar också ett 25-årigt Active Output Maintenance 4000 (AOM 4000) serviceavtal.

- Vi vill tacka Elawan för deras förtroende för Vestas teknologi och tjänstelösningar. Denna beställning visar också på lämpligheten hos vår EnVentus-plattform för den spanska marknaden. Dess flexibla effektnivå och fullkonverterarteknologi ger våra kunder den tillförlitlighet de behöver för att utveckla nya vindprojekt i landet, säger Vestas General Manager Spain, José Luis del Cerro.

Leverans och driftstart

Leverans av vindkraftverken förväntas starta under första kvartalet 2025, medan driftsättningen är planerad till andra och tredje kvartalet samma år. När vindkraftsprojekten är i drift kommer de att förhindra att totalt 24 100 ton koldioxid släpps ut i atmosfären varje år. Detta motsvarar att ta bort 16 200 europeiska personbilar från vägarna varje år.

Vestas har installerat över 5,3 GW vindkraft över mer än 140 vindparker i Spanien sedan den första turbinen installerades 1991.

Minskar koldioxidutsläppen

Vindprojekten kommer att bidra avsevärt till att minska koldioxidutsläppen i Spanien, vilket är ett viktigt steg mot att uppnå landets klimatmål. Den nya teknologin och de långa serviceavtalen säkerställer att vindkraftverken kommer att ha en hög tillgänglighet och effektivitet under många år framöver.

Med denna beställning fortsätter Vestas att befästa sin ställning som en ledande aktör inom förnybar energi i Spanien, samtidigt som Elawan Energy tar ytterligare ett steg mot en hållbar energiframtid.

Källa: Vestas

 

 

 

 

4o