Tyska energibolag investerar tungt i havsbaserad vindkraft

Total Energies och RWE hade ursprungligen gått samman i ett konsortium för att lägga bud, men strax efter att auktionsresultaten offentliggjorts meddelade RWE att de skulle dra sig ur denna form av samarbete. Foto: EnBW

Den tyska energimarknaden har tagit ett steg mot en renare framtid genom att två ledande energibolag, Total Energies och EnBW, vann budgivningen på licenser för havsbaserad vindkraft. Dessa licenser kostade dem sammanlagt 3,02 miljarder euro. Detta markerar en av de mest betydelsefulla satsningarna på förnybar energi till havs i Tysklands historia.

De aktuella auktionsobjekten omfattade två områden i Nordsjön, belägna ungefär 120 kilometer nordväst om Helgoland, med en sammantagen kapacitet på 2,5 gigawatt. Den större av de två plattformarna planeras att generera 1,5 gigawatt och den mindre 1 gigawatt. Enligt planerna ska vindparkerna vara i full drift senast år 2031.

- De höga buden stämmer inte överens med våra kriterier för ekonomiska investeringar, förklarade RWE.

- Vi ser fram emot att fortsätta projektet på egen hand, och är övertygade om dess potential för våra framtida energilösningar, sa en talesperson för Total Energies efter RWE:s avhopp.

Kritik mot auktionsmodellen - Efterlyser högre reglering

Den nuvarande auktionsmodellen har länge varit föremål för kritik inom vindkraftsindustrin. Flera aktörer har krävt en maxgräns för bud för att förhindra att endast de mest kapitalstarka bolagen, såsom stora olje- och energibolag, ska kunna dominera marknaden.

Detta kommer i en tid då logistiska utmaningar i hamnar redan försvårar expansionen av vindkraft. Den tyska regeringen planerar att använda intäkterna från dessa auktioner för att stödja infrastrukturstöd och övervinna dessa hinder.

Med den senaste auktionen bekräftas det fortsatta intresset och investeringarna i havsbaserad vindkraft, vilket är avgörande för Tysklands och Europas energiomställning.

Källa: Handelsblatt

 

 

 

 

4