Ørsted slutför köp av amerikansk havsvindpark

Med en kapacitet på 924 MW kommer Sunrise Wind att spela en viktig roll i New Yorks energistrategi och stötta delstatens mål att ha 70 procent av sin elektricitet från förnybara källor till 2030. Projektet förväntas skapa hundratals arbetstillfällen under byggfasen och bidra till ekonomisk tillväxt i området. Foto: Project Sunrise Wind

Ørsted har avslutat köpet av Eversources ägarandel i det amerikanska havsvindprojektet Sunrise Wind.

- Ørsteds köp av Eversources ägarandel på 50 procent av Sunrise Wind, en havsvindpark på 924 MW som ska ligga utanför New Yorks kust, har nu gått igenom, meddelar företaget.

Köpet, som tillkännagavs i januari, skedde efter att Sunrise Wind tilldelades kontrakt i New Yorks fjärde upphandling om havsvindkapacitet. Det var dock villkorat av att ett nytt och förbättrat OREC-kontrakt (offshore wind renewable energy certificate) blev verklighet för att förbättra projektets ekonomiska förutsättningar.

- OREC-kontraktet, som ingicks med New Yorks energimyndighet NYSERDA, fastställdes nyligen till ett pris av 146 USD per MWh under en period av 25 år. Den slutgiltiga investeringsbeslutningen för projektet fattades i mars i år.

Priset för köpet av Eversources ägarandel i Sunrise Wind är 152 miljoner USD. Vid undertecknandet av kontraktet i januari 2024 värderades transaktionen till 230 miljoner USD. Den reviderade priset speglar att de gjorda investeringarna mellan kontraktsunderskrift och slutförandet av affären har varit lägre än förväntat.

- Vi har minskat riskerna med Sunrise Wind avsevärt och har nått viktiga milstolpar sedan vi ingick avtal med Eversource om att köpa deras ägarandel. Affären är en värdeskapande möjlighet för Ørsted medan vi fortsätter att utveckla projektet, säger David Hardy, Executive Vice President och regionchef för Amerika på Ørsted.

Sunrise Wind förväntas vara färdigställt 2026.

Sunrise Wind – en amerikansk vindkraftssatsning

Sunrise Wind är ett betydande projekt för förnybar energi, och det kommer att vara en av de största havsvindparkerna utanför USA:s  östkust när den står klar. Projektet, som är en gemensam satsning mellan Ørsted och Eversource, syftar till att förse hundratusentals hushåll med ren energi och bidra till att minska koldioxidutsläppen i regionen.

Ørsted och deras affärer med Sverige

Ørsted, tidigare känt som Dong Energy, är ett danskt energiföretag med en stark global närvaro inom förnybar energi. Företaget är ledande inom utvecklingen av havsbaserad vindkraft och har flera projekt runt om i världen. Ørsted har också intressen i Sverige, där de bidrar till utvecklingen av landets vindkraftskapacitet.

Sverige har ambitiösa mål för förnybar energi och Ørsted har samarbetat med svenska aktörer för att främja vindkraftsprojekt i landet. Genom att utnyttja sin erfarenhet och expertis inom havsbaserad vindkraft har Ørsted hjälpt till att utveckla projekt som kan bidra till Sveriges energimål och klimatstrategier.

Ørsteds engagemang i Sverige är en del av företagets bredare strategi att utöka sin globala portfölj av förnybara energikällor och stödja övergången till en mer hållbar energiframtid.

Framtiden för havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft är en av de snabbast växande sektorerna inom förnybar energi. Tekniken erbjuder flera fördelar, inklusive högre energiproduktion och mindre visuell påverkan jämfört med landbaserade vindkraftverk. Dessutom kan havsbaserade vindparker byggas större och i områden med starkare och mer konsekventa vindar.

Utmaningar kvarstår dock, inklusive höga initiala investeringskostnader och behovet av robust infrastruktur för att överföra elektricitet från havet till land. Trots dessa utmaningar fortsätter sektorn att växa, drivet av teknologiska framsteg och stödjande politiska åtgärder.

Ørsteds framgångsrika köp av Sunrise Wind och deras fortsatta satsningar på havsbaserad vindkraft visar på den potential som finns inom sektorn. Med rätt investeringar och partnerskap kan havsbaserad vindkraft spela en central roll i den globala övergången till ren energi och bidra till att möta framtidens energibehov på ett hållbart sätt.

Källor: Ørsted & DOI