Varberg Energi och OX2 stärker förnybar energi i Västkustregionen

Fotograf: OX2

OX2 och Varberg Energi har ingått ett intentionsavtal där Varberg Energi avser att köpa förnybar el från OX2 Galene-vindpark utanför Varberg samt från OX2solprojekt i närområdet. Syftet är att öka tillgången på förnybar energi i ett område med hög efterfrågan.

Avtalets långsiktiga mål är att etablera Power Purchase Agreements (PPA) för både Galene-vindparken och ett eller flera solprojekt i Halland. Kombinationen av havsbaserad vindkraft och solkraft kompletterar varandra bra då de producerar energi vid olika väderförhållanden, vilket tillsammans med batterilösningar bidrar till en stabil elförsörjning.

"Här samarbetet med Varberg Energi skapar goda förutsättningar för att stödja omställningen av västkustens industri och säkra tillförseln av pålitlig förnybar energi i regionen," säger Hillevi Priscar, landschef på OX2.

"Vi får många förfrågningar om förnybar energi. Stora energianvändare känner till vår portföljs flexibilitet och vår förmåga att leverera förnybar energi med flexibla lösningar. Tillsammans med OX2 kan vi garantera att den förnybara energin också produceras i samma område som den förbrukas," säger Björn Sjöström, vd på Varberg Energi.

Under maj förra året erhöll OX2 regeringens tillstånd för Galene-projektet, som planerar upp till 21 vindkraftverk med en förväntad årsproduktion på cirka 1,7 TWh. Projektet arbetar mot målet att påbörja byggnationen under 2026 och färdigställa vindparken 2028/2029.