Storskaligt vindkraftsprojekt planeras på Isle of Lewis

Isle of Lewis i Skottland. Illustration: Eurowind Energy

Uisenis Wind Farm är ett planerat vindkraftsprojekt på 189 megawatt på Isle of Lewis i Skottland, Storbritannien. Projektet, som för närvarande är i tillståndsprövningsfasen, väntas bli färdigställt och tas i drift 2025. Med upp till 25 turbiner, vars topphöjd kan nå upp till 200 meter, förväntas anläggningen generera energi motsvarande behovet hos ungefär 164 764 hushåll per år, baserat på genomsnittlig brittisk hushållsförbrukning.

Vindkraftparken, belägen på Eisgein (Eishken) Estate cirka 20 km sydväst om Stornoway, är tänkt att ersätta den tidigare planerade Muaitheabhal Wind Farm med 45 turbiner. Uisenis-projektet föreslår färre men större turbiner för att utnyttja den senaste tekniken inom vindkraft.

Inklusive samhällsnyttefond

Ansökan om tillstånd har skickats till den skotska regeringens Energy Consents Unit. Miljöpåverkansbedömningen (EIA) och andra planeringsdokument är tillgängliga för allmänheten på projektets webbplats samt på utvalda offentliga platser.

Uisenis Power Limited åtar sig att förbättra samhällsnyttan i samband med ansökan om Uisenis Wind Farm, inklusive ett ökat samhällsnyttefond på £5 000 per MW per år och möjligheten för upp till 20% samhällsägande. Företaget planerar också att engagera lokala leverantörer, stödja lärlingsprogram och andra lokala initiativ för att säkerställa att projektet gynnar lokala invånare, gemenskaper och företag.

Källa EurowindEnergy