Finansieringsgap i Tysklands förnybara energiprogram skapar ökad politisk spänning

Installation av ett tyskt vindkraftsverk. Foto: Nordex

I Tyskland växer oron efter att det blivit känt att regeringen behöver överföra betydande summor från statsbudgeten för att täcka ett finansieringsgap i systemet för subventioner inom förnybar energisektor. Detta ökar trycket på förbundskansler Olaf Scholz´s regering. Tysklands förnybara energiförbund (BEE) kräver nu en reform av det gröna energistödssystemet som regleras av Lagen om förnybar energi (EEG), efter att nyheter framkommit om att regeringen måste överföra massiva belopp från sin budget i år.

Enligt Handelsblatt, som citerar ett brev från finansministeriet till en parlamentarisk budgetkommitté, behöver finansminister Christian Lindner överföra ytterligare 8,8 miljarder euro från budgeten till det så kallade EEG-kontot, som förvaltas av klimat- och ekonomiministeriet under ledning av Robert Habeck från partiet De gröna.

Operatörer inom förnybar energi garanteras ett minimipris för sin producerade el, vilket i stor utsträckning har bestämts genom anbud. Medel från EEG-kontot används för att kompensera operatörerna för skillnaden mellan grossistpriset på el och den garanterade subventionsnivån.

Politisk konflikt och ekonomiska konsekvenser

Denna oväntat höga kostnad väntas orsaka nya spänningar mellan Habecks miljövänliga Gröna och Lindners liberala FDP, som förespråkar att minska eller avskaffa subventioner för förnybar energi och istället bygga nya kärnkraftverk. De gröna och liberalerna har redan tidigare kolliderat om budgetfrågor, särskilt efter att Tysklands författningsdomstol i november fastslog att det var grundlagsstridigt att omdirigera oanvända kreditauktoriseringar till en klimat- och transformationsfond.

Behovet av reformer

Förbundet för förnybar energi betonar att den extra finansieringsbehovet på EEG-kontot var förutsebart. "Regeringen måste nu agera snabbt för att undvika ytterligare kostnadsökningar i framtiden och för att säkerställa finansiell säkerhet för energiomställningen," säger BEE

ordförande Simone Peters. Hon understryker att Tysklands mål för utbyggnad av förnybar energi är ett gemensamt regeringsbeslut och en förutsättning för att uppfylla Parisavtalets klimatmål.

Med tanke på regeringens interna oenigheter och de smärtsamma förlusterna för de tre regeringspartierna i de senaste EU-valen, där konservativa och ytterhögerpartier gjorde stora framgångar, är ytterligare politiska stridigheter troliga.

Källor: Recharge / Handelsblatt

 

 

 

 

4