Foyen säkrar tillstånd för vindkraftspark i Bergaskogen

Foto: Anette Wennberg

Foyen har framgångsrikt bistått Zephyr Renewable AB i samband med en ansökan om tillstånd för vindkraftsparken Bergaskogen i Vårgårda kommun, Västra Götalands län. Det beviljade tillståndet omfattar tre vindkraftverk med en höjd på högst 250 meter.

Tillståndet har nu vunnit laga kraft och möjliggör en förväntad årlig produktion på cirka 60 GWh. Det juridiska teamet från Foyen leddes av advokat och delägare Tomas Fjordevik, tillsammans med biträdande jurist Maria Pohjanen.