Hybridparker i Sverige - Batterilagringens roll i framtidens elsystem

Foto: Artur Zudin / Unsplash

Intresset för hybridlösningar såsom batterier i samband med förnybar energiproduktion är betydande och drivs av behovet av att stabilisera elsystemet. En ny rapport från Svensk Vindenergi, som kommer att presenteras och diskuteras i Almedalen imorgon den 27 juni, visar detta.

Enligt rapporten har batterier potential att stödja framtidens elsystem. Genom en kartläggning utförd av Bodecker Partners har Svensk Vindenergi analyserat installationen av batterier vid vind- och solparker i Sverige. Rapporten granskar den totala installerade batterikapaciteten i Sverige, planerade installationer samt installationer i närheten av vind- och solparker. Den tar även upp geografisk spridning, användningsområden, kostnadsutveckling och intäktsprognoser för batterier framöver.

Utbyggnaden av batterier i Sverige är snabb, med över 370 MW i drift, över 1 400 MW under konstruktion och över 8 300 MW i planerade storskaliga projekt för 2024 (5 MW eller mer).

Batterier i anslutning till förnybar energiproduktion kan bidra till effektivare utnyttjande av nätkapacitet, ökad elnätsstabilitet, stabilare elpriser från förnybara källor samt lägre kostnader för elkonsumenter genom minskade obalans- och profilkostnader.

Framtida projekt inriktar sig betydligt på solparker, medan intresset för vindkraft, med dess unika produktionsmönster och nätutmaningar, växer långsammare. Hybridlösningar som kombinerar sol- och vindkraft med batterilagring skulle ge optimala synergier och möjligheter att maximera nätutnyttjandet.

För att skapa en mer hållbar och konkurrenskraftig marknad för batterilagring pekar rapporten på behovet av harmonisering bland nätbolag, effektivare användning av befintliga anslutningspunkter och tydligare riktlinjer och prognoser från Svenska Kraftnät.