Danskt företag bygger massiv solpark med batterier i Arizonaöknen 

Ökenenergi. NextEras energilager i Kalifornien. Foto: NextEra

I Arizonaöknen bygger ett danskt företag en gigantisk solpark som inkluderar batterier som laddas när solen skiner och levererar energi tillbaka till elnätet när den inte gör det.

- Solparker producerar endast energi när solen skiner, och turbinerna producerar endast när vinden blåser, säger Ørsteds VD Mads Nipper.

- För att maximera tillgängligheten av grön energi dygnet runt måste vi också lagra en del av den.

Denna solpark kommer att ha 857 000 solpaneler och mer än 2 000 batterimoduler som ser ut som stora containrar. Ørsted har även stora sol- och lagringsprojekt i Texas, Alabama och Europa.

När anläggningen i Arizona öppnar i sommar kommer den mesta elen från solparken att gå till Facebook-ägaren Metas datacenter i Mesa. Solkraften som inte behövs av Meta, tillsammans med energin lagrad i batterierna, kommer att gå till det lokala elbolagets kunder. De nya batterierna kan säkerställa elförsörjning till ungefär 65 000 hem under hög efterfrågan.

Snabb utveckling av energilagring

- Det som är spännande är hur snabbt denna marknad utvecklas, säger Yayoi Sekine, chef för energilagring på BloombergNEF. - Det finns så mycket press på USA och olika regioner att minska koldioxidutsläppen, och lagring är en av de viktigaste teknologierna för att möjliggöra det. Det finns mycket drivkraft.

Varför är batterier så viktiga?

Batterier möjliggör förnybar energi att ersätta fossila bränslen som olja, gas och kol, samtidigt som de håller en stadig ström av energi när källor som vind och sol inte producerar. Till exempel kan energi producerad av vindkraft under natten, när folk sover och använder mindre elektricitet, lagras i batterier och användas när efterfrågan är hög under dagen.

Innovativa lösningar för energilagring i Europa

Europeiska företag har svarat med fascinerande och innovativa sätt att lagra energi. I Schweiz byggdes 2022 ett vattenbatteri 600 meter under marken. Skottland följde efter 2023 och bygger för närvarande ett gigantiskt vattenbatteri inne i ett berg. Gravitationbatterier, som omvandlar vikter till energigeneratorer, byggs i Finland. Finland leder också vägen med ett sandbatteri som kommer att minska en stads utsläpp med 70 procent.

Värmeböljor: När batterier är som mest användbara

USA har näst mest elektrisk lagring i världen, efter Kina. Under 2023 lade USA till uppskattningsvis 7.5 gigawatt - 62 procent mer än 2022, enligt BloombergNEF och Business Council for Sustainable Energy. Den mängden kan försörja 750 000 hem med el för en dag och höjer den totala installerade kapaciteten i landet till nästan nog för 2 miljoner hem för en dag.

Kalifornien leder inom energilagring i sin aggressiva strategi för att minska växthusgasutsläppen. Delstaten har dubbelt så mycket som någon annan stat.

Batterier visade sitt värde där i september 2022, när västra USA upplevde en lång värmebölja som drev upp temperaturerna till tresiffriga nivåer. Efterfrågan på el nådde sin högsta nivå någonsin den 6 september 2022, när folk ökade användningen av luftkonditioneringar.

Hjälpte till att undvika strömavbrott

William Walsh, vice ordförande för energiprocurement och hantering på det lokala elbolaget, tillskriver de batterier som lagts till nätet mellan 2020 och 2022 som hjälpte till att undvika strömavbrott. Två år tidigare hade Kalifornien roterande elavbrott under en liknande extrem värmebölja.

Installationen av batterier vid solparken i Arizona är ett viktigt steg mot att säkerställa konstant tillgång till grön energi. Genom att lagra energi när produktionen är hög och använda den när efterfrågan är hög, kan förnybara energikällor ersätta fossila bränslen och minska koldioxidutsläppen. Denna utveckling representerar en betydande framsteg inom energilagring och hållbarhet.

Källor: Reuters &  Ørsted