Finland ökar elimporten, eventuellt även från Sverige

Några problem med att tillfredsställa elbehovet uppstår knappast säger energiindustrin. Det finns möjlighet att öka importen från Sverige om det behövs. Foto: Creative Commons lic. Kredot: Tradl

Finland använder just nu sin kapacitet att importera el från Ryssland och Estland fullt ut, importen från Sverige kunde öka något. Men läget är på inget sätt extremt, försäkrar landets energiindustri.

Den produktionsform som blir mest lidande av läget just nu är vindkraften. Ett vindstilla högtryck över Finland innebär att bara omkring en tiondel av den tillgängliga kapaciteten produceras.

Det är flera år sedan Finland behövt använda all den kapacitet som finns för att importera el från grannländerna . Varma vintrar och en elkonsumtion som sjunkit sedan toppåren har hållit elpriserna på en relativt låg nivå.

Finlands tunga, elintensiva industri har redan anpassar sin efterfrågan då elbehovet är stort på annat håll och priserna blir höga.

Finland har också en reservkapacitet bestående av kraftverk som kan användas vid behov, men just nu är det inte aktuellt att köra i gång något av reservkraftverken.

Finland importerar el från Ryssland, men via kablarna till Sverige och Estland sker både elimport och export beroende på behov och lönsamhet. Till Estland har Finland till exempel i allmänhet exporterat el, eftersom produktionsläget har tillåtit det och priset varit lägre än på den estniska marknaden. Estland producerar en stor del av sin el med oljeskiffer.

Elanvändningen kan också påverkas genom att industrin trappar ner riktigt elintensiv verksamhet när priset blir för högt. Numera har även många hushåll bundit sina elräkningar till dagens så kallade spotpris på elbörsen. Det innebär att elpriset varierar under dagen beroende på tillgång och efterfrågan. När priset på marknaden i Finland blir högt sporrar det också hushållen att begränsa sin konsumtion.