Aneo Vind tar över fullserviceansvaret för Roan vindpark

Aneo tar över fullserviceansvaret för Roan vindpark och planerar för utökad serviceansvar för fler vindparker under 2024/2025. Bild av Roan vindpark i Åfjord kommun. Foto: Aneo

Aneo Vind tog över det fullständiga servicet ansvaret för Roan vindpark i Norge från Vestas i februari. Under 2024/2025 kommer de att bli fullserviceoperatör för flera parker i Midgard-portföljen. Övertagandet som fullserviceoperatör i Roan vindpark markerar starten på implementeringen av en större strategi för att bli en komplett fullserviceoperatör för vindparker.

– Nu gör vi som vi har sagt och tar över leveranserna av de flesta tekniska tjänsterna till vindkraftverket på Roan. Jag är glad över att våra tekniker har visat att vi var redo för det här uppdraget. Vi är övertygade om att detta kommer att stärka vår roll som ett industriellt tillväxtföretag, säger koncernchefen för Aneo, Gunnar Hovland.

Bygger en stark kompetensbas för lönsam tillväxt. Personalen på Roan vindpark tog över ansvaret från Vestas den 8 februari, efter flera års förberedelser. Arbete och anpassningar lokalt i Roan har gjorts med god support från ingenjörsmiljön på Aneos huvudkontor i Trondheim.

– På detta sätt säkrar vi lokal närvaro av kunniga tekniker i vindparkerna, och tillsammans med skickliga ingenjörer ger det oss möjlighet att uppnå en snabbare respons i beredskapssituationer och vid hantering av tekniska fel, vilket i sin tur kommer att bidra till att stärka både rykte och värdeskapande. De första veckorna har vi ägnat åt att testa driften, och vi ser att det fungerar bra, säger Børre Sivertsvoll, chef för förnybar driftsenhet på Aneo.

Aneo anser också att de stärker sin egen konkurrenskraft när de nu tar över driften av vindparken.

– Vi stärker nu vår konkurrenskraft som leverantör av tjänster till vindkraftverk genom att kunna bygga en ännu starkare expertis- och driftsmiljö. Detta kommer också att ge oss en god grund för lönsam tillväxt - både i Trøndelag och i övriga Skandinavien, säger Gunnar Hovland.

Förutom övertagandet i Roan kommer Aneo under 2024/2025 också att ta över fullserviceavtalen från Vestas för andra vindkraftverk i Midgard-portföljen. Frøya vindkraftverk på Frøya och Hundhammerfjellet vindpark i Nærøysund är de nästa parkerna förnyelseenergikoncernen tar över fullserviceansvaret för.