Renewable Power Capital blir medlem i Svensk Vindenergi

Foto: Tom Arran / unsplash

Svensk Vindenergi välkomnar nu Renewable Power Capital (RPC) som en ny medlem. RPC ägs av en av världens största pensionsfonder och fokuserar på investeringar inom förnybar energi i Europa. Fram till 2025 förutspås RPC vara den femte största ägaren av vindkraft i Sverige.

RPC har varit verksamma på den europeiska marknaden för förnybar energi sedan 2020 och förväntas år 2025 vara den femte största ägaren av vindkraft i Sverige, med en total installerad effekt på cirka 700 megawatt. RPC ägs av den kanadensiska pensionsfondförvaltaren CPP Investments och investerar i utvecklingen och byggandet av landbaserad vindkraft och solenergi i Europa. RPC strävar efter långsiktigt ägande i sina projekt och vill som aktör bidra till att accelerera den förnybara energisektorns tillväxt i Europa.

Mark Hanson, Chief Operating Officer & General Counsel på Renewable Power Capital, kommenterar: "Sverige är en ledande europeisk aktör inom förnybar energi och gör stora satsningar för att driva den gröna energiomställningen framåt. Vi på RPC ser vår investering som en möjlighet att expandera den fossilfria elproduktionen i norra Sverige och ytterligare stärka utbyggnaden av den landbaserade vindkraftssektorn."

Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi, tillägger: "Svensk Vindenergi är glada att få välkomna Renewable Power Capital som en av de största ägarna av vindkraft i Sverige. RPC har en tydlig långsiktig ägarstrategi på den europeiska marknaden, och deras medlemskap ger Svensk Vindenergi ännu större tyngd som vindkraftens samlade röst i Sverige."