Windon väljer RidgeBlade som exklusiv partner

Ridgeblade kombinerat med solpaneler. Foto: Windon

Windon Energy Group AB (publ), "WEG", meddelar att dotterbolaget Windon AB blir exklusiv distributör för RidgeBlade® i Sverige och Norge. RidgeBlade erbjuder innovativ vindkraftsteknik för takinstallationer och har belönats för grön innovation. Avtalet med Badger Energy ger Windon exklusiva rättigheter att representera och erbjuda RidgeBlades produkter.

RidgeBlade utnyttjar turbulens från byggnaders tak för att generera el. Det patenterade systemet monteras på taket och kan producera el oberoende av solen. Windons VD, Henrik Karstensen, ser detta som ett steg i deras tillväxtplan för att stärka helhetsutbudet till installatörer och möjliggöra en mer hållbar energiproduktion.

Badger Energys styrelseordförande, Llion Rowlands, ser fram emot samarbetet och betonar Windons förtroende på den svenska energimarknaden. Windon kommer nu att bygga upp ett återförsäljarnätverk i Norge efter att ha säkrat exklusiva distributionsrättigheter. Första leveransen av RidgeBlade planeras till andra halvåret 2024.