Energiföretagen kräver mer el nu

Landbaserad vindkraft kan kortsiktigt lösa industrins energibehov, menar Energiföretagen. Arkivbild

Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen kräver i en debattartikel att regeringen agerar omgående för ökad energiförsörjning

I Energiföretagens publikation Second Opinion efterlyser Energiföretagens vd Åsa Pettersson åtgärder för att säkra elproduktionen och för att öka elnätskapaciteten. I artikeln hävdar hon att utbyggd landbaserad vindkraft kan lösa en del av energiförsörjningsproblemen.

Hon pekar på att industrins investeringar kan komma att flytta utomlands och att regeringens förslag för nya havsvindparker och för att korta tillståndsprocesserna i och för sig är bra men att industrins behov är akuta och kan inte vänta.

Åsa Pettersson presenterar en tiopunktslista med förslag på åtgärder som man menar är viktiga reformer för ökad elproduktion och elnätskapacitet. Regeringen har nu chansen att visa handlingskraft och möta industrins omedelbara behov av energi, är budskapet från Energiföretagen.