Ørsted satsar på storskaligt batterilager vid Hornsea 3 vindkraftpark

Batterilagret kommer att installeras vid samma plats som omvandlingsstationen på land för Ørsteds vindkraftpark Hornsea 3 i Swardeston, nära Norwich i Norfolk. Foto: Export Finance Norway (Eksfin)

Ørsted har fattat beslutet att investera i ett batterienergilager som kommer att bidra till att stabilisera Storbritanniens energiförsörjning och minska prisvolatiliteten.

Batterilagret, som utvecklats i samarbete med Tesla, kommer att installeras vid samma plats som omvandlingsstationen på land för Ørsteds vindkraftpark Hornsea 3 i Swardeston, nära Norwich i Norfolk. Genom att placera batteriet på samma plats som omvandlingsstationen minimeras störningar för de som bor och arbetar i närheten.

Batterilagret möjliggör stabilare energipriser

Batterisystemet har en kapacitet på 600 MWh och en effekt på 300 MW, vilket motsvarar den dagliga energiförbrukningen hos 80 000 brittiska hushåll. När det är blåsigt och soligt och elproduktionen överstiger efterfrågan kommer batteriet att lagra överskottsenergin för att senare kunna avlasta elnätet. Detta kommer att minska prisvolatiliteten för konsumenterna genom att göra mer energi tillgänglig under toppförbrukningstider, då energi traditionellt är dyrare. Batterilagret kommer också att underlätta hanteringen av Storbritanniens energisystem genom att jämna ut variationerna mellan tillgång och efterfrågan.

Med batterienergilagersystemet investerar Ørsted i en teknik som balanserar nätet, vilket är ett naturligt komplement till företagets affärsverksamhet inom havsbaserad vindkraft. Detta ger även extra tjänster och inkomstmöjligheter samtidigt som det stödjer utbyggnaden av Storbritanniens infrastruktur för förnybar energi. Dess fördelaktiga position inom det brittiska elsystemet och samlokaliseringen för effektiv konstruktion och drift stöder investeringsbeslutet. Storbritannien är en av världens största marknader för havsbaserad vindkraft och den marknad där Ørsted har flest vindkraftparker i drift (12).

Ett av de största

När batterilagret är färdigställt kommer det att vara ett av de största i Europa och förväntas vara i drift senast vid slutet av 2026.

- Våra tolv verksamma havsbaserade vindkraftparker i Storbritannien levererar redan en stor mängd ren energi till elnätet. Batteriet kommer att hjälpa till att säkerställa att förnybar energi används på bästa möjliga sätt genom att lagra den när efterfrågan är låg och sedan släppa ut den i systemet när det verkligen behövs, vilket maximerar potentialen för förnybar energi samtidigt som det ökar energisäkerheten och värdet för konsumenterna, säger Duncan Clark, chef för Ørsted i Storbritannien och Irland.

Ørsted har för närvarande totalt 660 MW (1 850 MWh) lagringsprojekt i drift eller under uppbyggnad i Storbritannien och USA, inklusive det projekt som tillkännagavs idag. Dessutom utvecklar Ørsted en portfölj av lagringsmöjligheter om mer än 2 GW i Storbritannien, Irland och USA.

Källa: Ørsted

 

 

 

 

4