AFRY stödjer OX2 i tillståndsprocessen för Neptunus energipark

Neptunus Energipark, en banbrytande kombination av havsbaserad vindkraft och vätgasproduktion, stöttad av AFRY för att främja hållbarhet och biologisk mångfald. Förväntas producera 370 000 ton vätgas årligen och vara i drift 2032. Foto: AFRY

OX2 har fått stöd från AFRY i tillståndsansökan för energiparken Neptunus i Sverige, inklusive ansökan om havsbaserad vätgasproduktion. Med upp till 207 vindkraftverk och vätgasproduktion förväntas anläggningen generera 370 000 ton vätgas årligen. Projektet inkluderar även ett pilotprojekt för syresättning av havsbotten för att främja biologisk mångfald.

Havsbaserad vindkraft spelar en viktig roll för framtida elförsörjning i Sverige och Europa. Sveriges elförbrukning förväntas nå 330 TWh per år 2045, och Neptunus-projektet utanför Blekinges kust förväntas spela en central roll. Den totala kapaciteten för anläggningen beräknas vara cirka 3100 MW med en årlig produktion på 13–15 TWh. Driftstart förväntas ske 2032.

Energiparken Neptunus utmärker sig genom att kombinera vindkraft och vätgasproduktion samt genom pilotprojektet för syresättning av havsbotten. AFRYs kompetens inom miljökonsekvensbeskrivningar har varit ovärderlig enligt Emelie Zakrisson, Head of Offshore, OX2 Sverige.

AFRY har varit engagerade i projektet sedan 2021 och har bidragit genom hela tillståndsprocessen i Sveriges ekonomiska zon (SEZ). De har levererat miljökonsekvensbeskrivningar, projektledning samt specialistkompetens inom olika områden. Miljökonsekvensbeskrivningen lämnades in i december 2023, och ansökan för Natura2000-tillståndet lämnades in tillsammans med ansökningshandlingarna. Projektet förväntas vara avslutat 2025.

Folke Sandberg, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad på AFRY, understryker företagets stolthet över att kunna bidra med den specialistkompetens som krävs för den kombinerade energiparken. AFRY har även uppdraget att leda en arbetsgrupp som undersöker hur havsbaserade vätgasanläggningar kan förbättra syresättningen av syrefattiga havsbotten i Östersjön för att stärka den biologiska mångfalden, med tanke på dagens problem med syrebrist orsakad av övergödning.