Svenska kraftnät rekordinvesterar

Svenska kraftnät står inför sin största investering i elnätet någonsin. Foto: Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts största enskilda ledningsprojekt, Karlstadsbenet, kommer att kosta 16 miljarder kronor

Svenska kraftnät ska bygga ut och modernisera stamnätet för el på den 46 mil långa sträckan Midskog utanför Östersund till Borgvik nära Karlstad. Två nya 400-kilovoltsledningar och två nya stamnätsstationer ska byggas. Den gamla ledningen ska rivas eftersom den har uppnått sin tekniska livslängd, meddelar Svenska Kraftnät.

− Det är en jättesatsning där vi moderniserar och bygger ut stamnätet för el, säger Izabell Grefberg, projektledare på Svenska kraftnät.

Karlstadbenet är en förutsättning för att etablera ett robust elnät som kan möta behovet av mer el för industritäta Västra Götalands-regionen. De nya ledningarna beräknas tillföra drygt 1 000 MW i ny effekt från 2035, vilket motsvarar en kärnkraftsreaktor.

De närmaste tio åren ska Svenska kraftnät bygga 1 500 kilometer nya ledningar, 2 500 kilometer ledningar ska moderniseras och ett 30-tal nya stamnätsstationer byggas. Karlstadbenet motsvarar 13 procent av Svenska kraftnäts totala utbyggnad av stamnätet de närmaste 20 åren.