Skottland storsatsar på återanvända vindkraftverk

Renoverade vindkraftverk i Skottland. Foto: Locogen And Eurowind

I samarbete med Eurowind Energy har Locogen levererat Skottlands största renoverade vindkraftspark. Howpark Farmhouse vindkraftspark, belägen öster om Grantshouse i Scottish Borders, utgör en nyutveckling utan subventioner och består av åtta V80 Vestas-turbiner med en total effekt på 16 MW.

Projektet, som först godkändes 2018, erbjuder en innovativ lösning på de ekonomiska och platsmässiga utmaningarna. Howpark är placerad mellan två befintliga vindkraftsparker med avsevärt mindre turbiner jämfört med dagens nya modeller, vilket skulle kunna göra det svårt att få tillstånd för betydligt större nya turbiner på platsen.

Renoverade turbiner

Genom att istället utveckla området med liknande storlek på renoverade turbiner speglas den befintliga skalan på de angränsande vindkraftsparkerna, vilket bibehåller en konsekvent visuell påverkan. Detta tillvägagångssätt godkändes av den skotska regeringens utredare som konstaterade att Howpark Farmhouse vindkraftspark inte skulle ge någon signifikant tilläggseffekt på landskapet jämfört med Drone-Penmanshiel-klustret.

Valet att använda renoverade turbiner är avgörande; nya, vanligtvis större, turbiner är inte alltid lämpliga för varje plats. Genom att använda mindre, renoverade modeller öppnas möjligheten att utveckla platser som annars skulle kunna möta svårigheter med tillståndsgivningen.  Även ekonomiska överväganden är avgörande i vindkraftparker utan subventioner, och kostnadsbesparingarna som uppnås genom att använda renoverade turbiner var nyckeln till att genomföra projektet.

Förväntad livslängd på 25 år plus

De renoverade turbinerna från Northern Renewable har en förväntad livslängd på 25 år eller mer. Användningen av renoverade turbiner minskar koldioxidutsläppen ytterligare från ett redan grönt energiprojekt. Det förväntas att cirka 550 ton CO2 per turbin kommer att sparas genom att undvika utsläpp från tillverkningen av nya turbiner och återvinning av de renoverade turbinerna. Dessa CO2-besparingar beräknas halvera CO2-återbetalningstiden för vindkraftsparken.

Howpark Farmhouse vindkraftspark räknar med betydande kostnadsbesparingar på grund av återanvändning. Därmed ökar genomförbarheten för annars icke ekonomiska projekt, samt mindre turbiner som förbättrar möjligheterna till tillstånd på begränsade platser och minskar behovet av återvinning.

Källa: Eurowind Energy