Goldwind lanserar digital tjänst

Goldwind har lanserat två digitala plattformar för att underlätta val av plats och ge klimatinformation kring de föreslagna projektplatser som väljs ut.

Plattformen FreeMeso är baserad på data som har samlats in av Goldwinds 2 000 vindmätningstorn och nästan 18 000 vindkraftverk. Det är tänkt att tjänsten ska kunna användas för att välja projektplats på en utvärderingsfas av preliminära vindresurser.

Den andra plattformen kallas WindUnified och ska vara mer inriktad på detaljer och finjustering i valet av en webbplats.

Källa: www.windpowermonthly.com