En stigande vinst för Acciona

Spanska Acciona ska ha ökat sin nettovinst med 51 procent under det första halvåret av 2015.

Detta ska bland annat ha berott på ökade intäkter från sin produktionsverksamhet och ökade transporter från deras originalutrustningstillverkardivision (OEM - original equipment manufacturer). 

Källa: www.rechargenews.com