Svevia gjuter fundament på kalfjället

Bild: Skellefteå Kraft

På kalfjället mellan Sorsele och Storuman i Västerbotten byggs en av Europas största vindkraftsparker, Blaiken. De 90 vindkraftverken beräknas i full produktion årligen producera el motsvarande förbrukningen i 150 000 lägenheter. Svevia svarar för gjutningen av 30 betongfundament mitt uppe på kalfjället.

– Det är en spännande utmaning och mycket roligt, säger arbetschef Patrik Berglund.

Svevia har redan genomfört den första etappen, att bygga en 20 kilometer lång väg genom obanad fjällterräng samt markarbeten för 30 kranplaner med fundamentplatser och dragning av el- och telekablar.

– Det är jobb som vi har stor erfarenhet av. Fundament till vindkraftverk är förhållandevis nytt och en utmaning för oss, säger Patrik Berglund.

Tio av dem är gravitationsfundament som ska hålla vindkraftverket på plats genom sin tyngd av armering och betong. De övriga är bergsförankrade betongfundament där själva vindkraftverket förankras i berggrunden.

Slutdatumet var först satt till den sista februari 2012. Men det kommer troligen att dröja fram till nästa sommar innan den första vindsnurran kan sättas på plats. Det har blivit ett par förseningar.

– Det krävs mycket bra berg för de fundament som ska bergförankras. Tre av dem har vi därför tvingats göra om till gravitationsfundament och det tar lite längre tid. Dessutom har ett par upphandlingar försenat det hela något. Och det här byggs ju på kalfjället så det är inte så lätt att göra något i februari, säger Patrik Berglund.