Energimyndigheten: hantering av vindkraftsärenden kan bli snabbare

Foto: Repower Systems

En arbetsgrupp på Energimyndigheten har kommit fram till att kommunernas process för att bedöma vindkraftärenden kan både bli snabbare och mer förutsägbar genom en mer enhetlig hantering av det kommunala vetot.

- Det fungerar bra i många kommuner. Men vi vet också att det inte fungerar så bra i många fall och att det finns en hel del olikheter i hur ärendena hanteras. Det finns även exempel på att det kan ta väldigt lång tid. I vägledningen ger vi rekommendationer för hur bestämmelsen bör tillämpas, säger Maria Stenkvist på Energimyndigheten och den som lett arbetet med vägledningen, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten är det viktigt att kommunen tidigt meddelar om den är negativ till en etablering.

- Vi menar att kommunen ska motivera sitt beslut men inte ställa några villkor i själva tillstyrkan. Synpunkter kan kommunen lämna både vid samråd och i remissyttrande över ansökan, säger Maria Stenkvist, i pressmeddelandet.