Försvarsmakten ger klartecken till vindkraft vid Lärkesholm

Foto: Marcus Samuelsson

I ett område i skogen vid Lärkesholm utanför Åsljunga vill företaget HS Kraft i Malmö uppföra vindkraftverk, skriver Helsingborgs dagblad.

De planerade verken har en totalhöjd på 205 meter men Försvarsmakten har, i ett preliminärt yttrande, inget emot etableringen eftersom de anser att vindkraftverken inte har negativ påverkan på deras tekniska system.

HS Kraft planerar 50 vindkraftverk motsvarande 350 megawatt under åren 2013 till 2016. Översatt till energi motsvarar detta drygt 0,8 terawattimmar eller knappt tio procent av den planerade utbyggnaden i Sverige på land fram till 2020.