KenGen erhåller finansiering för park

Kenya Electricity Generating Company (KenGen) kommer att erhålla finansiering för sin vindkraftspark Ngong i Kenya.

Finansieringen kommer från Belgien och möjliggör ytterligare expansion av projektet med ytterligare fem stycken vindkraftsturbiner – fas fyra av projektet. Totalt kommer parken att bestå av 35 stycken turbiner (varav de nya fem omfattar en kapacitet på tio megawatt).

70 procent av projektet ägs av regeringen.