Ökade förluster för Equinors förnybara energiverksamhet efter bytesaffär med BP

Equinor ASA rapporterade nyligen en betydande ökning av förlusterna i sin förnybara energiverksamhet under första kvartalet 2024. Foto: Equinor

Equinors första kvartal präglas av stora förluster inom förnybar energi, en följd av både avyttringar och nya satsningar i USA och Europa. Den norska olje- och gasjätten Equinor ASA rapporterar en betydande ökning av förlusterna i sin förnybara energiverksamhet under första kvartalet 2024.

Kostsamma affärer och nya projekt ökar förlusterna

Förlusten uppgick till 220 miljoner USD, jämfört med 89 miljoner USD för samma period föregående år. En betydande del av denna förlust, 147 miljoner USD, härstammar från upplösningen av ett samriskföretag inom offshore vindkraft med den brittiska energikoncernen BP Plc och den efterföljande förvärvet av de aktier Equinor inte redan ägde i Empire Wind-projekten. Investeringar i projekt i Europa bidrog även de till den ökade förlusten.

Stora utgifter men ökade intäkter från nya anläggningar

Under det första kvartalet ökade totala driftskostnader markant till 280 miljoner USD, jämfört med 87 miljoner USD för samma period förra året. Denna ökning beror på högre aktivitet i pågående utvecklingsprojekt och ökade kostnader för affärsutveckling. Trots dessa ökade kostnader steg intäkterna från förnybar energi till 60 miljoner USD, tack vare driftsättning av nya landbaserade vindkraftparker i Brasilien och Polen som levererar el till externa kunder.

Förnybar produktion på uppgång

Produktionen av förnybar energi hos Equinor ökade med 45% under perioden januari till mars, med bidrag från både havsbaserade och landbaserade anläggningar. Företagets havsbaserade vindkraftverk stod för 468 GWh medan de landbaserade anläggningarna bidrog med 271 GWh.

Sammanfattning av företagets övergripande prestanda

På koncernnivå rapporterade Equinor justerade efter skatteintäkter på 2,84 miljarder USD för det första kvartalet 2024, vilket är en minskning med 27% jämfört med föregående år, mycket på grund av fallande gaspriser.

Källa: Recharge News