Vattenfall och BASF i nytt vindkraftssamarbete

Foto: Thomas Reaubourg / Unsplash

Vattenfall och BASF har kommit överens om att sälja 49 % av Vattenfalls vindkraftsparker Nordlicht 1 och 2 till BASF. Genom detta fördjupar de två företagen sitt samarbete inom förnybar energi.

Vindkraftsprojektet Nordlicht byggs i tyska Nordsjön utan statliga subventioner. Med en total installerad kapacitet på 1,6 GW blir det Vattenfalls största havsbaserade vindkraftsprojekt hittills.

Vattenfall kommer att utveckla och bygga anläggningarna i Nordlicht. Företaget planerar att använda sin del av den framtida elproduktionen för att förse kunder i Tyskland med fossilfri el. BASF kommer att använda sin del för att förse sina kemiska produktionsanläggningar i Europa, särskilt i Ludwigshafen, med el.

Nordlicht är Vattenfalls andra stora havsbaserade vindkraftsprojekt där BASF deltar som partner. År 2021 köpte BASF nästan hälften av aktierna i vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i den nederländska Nordsjön.

BASF:s vd Martin Brudermüller säger att investeringen i Nordlicht 1 och 2 ger företaget tillräckligt med förnybar energi för att driva nästa steg i deras omställning i Europa och särskilt vid deras största anläggning i Ludwigshafen. Han påpekar att partnerskapet med Vattenfall hjälper BASF att nå sina utsläppsmål för 2030.

Vattenfalls vd Anna Borg betonar att havsbaserad vindkraft spelar en viktig roll för energiomställningen i Europa och kan ersätta fossila bränslen i stor skala. Samarbeten är avgörande för att omvandla europeisk industri och stärka konkurrenskraften. Hon uttrycker glädje över att fördjupa samarbetet med BASF för ännu ett havsbaserat vindkraftsprojekt, vilket påskyndar resan mot fossilfrihet.

Nordlichts vindkraftsområde ligger 85 km norr om ön Borkum i den tyska Nordsjön och består av två separata områden: Nordlicht 1 med en kapacitet på ca 980 MW och Nordlicht 2 med ca 630 MW. När anläggningen är i full drift förväntas den producera omkring 6 TWh per år, motsvarande elförbrukningen för 1,6 miljoner tyska hushåll. Om det slutliga investeringsbeslutet fattas, förväntas bygget av Nordlicht 1 och 2 starta 2026 och vindkraftsparkerna beräknas vara i full drift 2028.