Bothnia - Framsteg i samrådsfasen för havsbaserad vindkraft

Foto: Theodor Vasile / Unsplash

Ilmatars största projekt inom havsbaserad vindkraft, Bothnia, har nu släppt sitt Miljökonsekvensbedömningsprogram (MKB) och går vidare till samrådsfasen. Samarbetet med Ramboll Finland har möjliggjort genomförandet av MKB-arbetet.b

Bothnia-projektet, beläget i Finlands exklusiva ekonomiska zon (EEZ), omfattar två områden: Bothnia och Bothnia West. Under processens gång har projektområdenas yta optimerats och minskats; Bothnia är nu ungefär hälften mindre och Bothnia West har minskat med cirka 40 procent.

Jori Sihvonen, projektledare för Ilmatars offshoreprojekt i EEZ, förklarar: "I detta skede har vi valt att fortsätta med områden där överlappningen med andra intresseområden, såsom sjöfart och fiske, är minimal. Vi har också tagit hänsyn till djupförhållandena; de optimerade projektområdena har ett djup mellan 40 och 120 meter."

Anna Häger, regionchef på Ilmatar, kommenterar MKB-processen: "Vi börjar med en stor skala och genom grundliga utredningar når vi till slut det optimerade resultatet. Detta ger oss en bättre överblick över ett relativt outforskat havsområde och dess närbelägna omgivning. För oss som energiproducenter är denna utveckling förväntad. Vi behöver bygga upp framtidens energiproduktion på ett ansvarsfullt sätt, vilket vi kan göra tack vare den starka miljölagstiftningen i Norden."

Trots optimeringen förblir Bothnia ett av de största havsbaserade vindkraftsprojekten i Finland. De två områdena täcker tillsammans nära 1 200 km2 och har en potentiell kapacitet på 4 GW.

Anna Häger understryker: "Energi utgör grunden för allt i vårt moderna samhälle, vilket vi har fått erfara på senare tid. Ilmatars verksamhet har redan en positiv klimatpåverkan, och ju mer förnybar energi vi kan producera, desto snabbare kan fler företag och industrier gå mot ökad hållbarhet. Elektrifiering och en ren omställning kräver en betydande ökning av förnybar energiproduktion."

Med lanseringen av MKB-programmet går Bothnia-projektet nu in i samrådsfasen, där Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY) i Egentliga Finland tar emot utlåtanden och synpunkter från berörda aktörer, andra myndigheter och allmänheten. Öppna avgränsningssamråd hålls i Raumo, Kristinestad samt online.