Vestas inledde året med minskad omsättning och röda siffror

Vestas finansiella utfall uppfyllde inte marknadsanalytikernas prognoser. Foto: Vestas

Resultat under förväntan: Den danska vindkraftstillverkaren Vestas redovisar minskad omsättning och negativ driftsintäkt i det första kvartalet 2024. Företagets kvartalsrapport visar, enligt nyhetsbyrån Marketwire, på en omsättning som sjönk med 5 procent till 2,7 miljarder euro, och en driftsintäkt (ebit) med en negativ vinstmarginal på 2,5 procent, vilket resulterade i en förlust på 68 miljoner euro.

Efter skatt uppvisade Vestas ett underskott på 75 miljoner euro för kvartalet, en betydande försämring jämfört med föregående år då företaget rapporterade en vinst på 16 miljoner euro. Nedgången i resultatet kan delvis förklaras av en betydande minskning i ordreingången, som sjönk med 30 procent jämfört med samma period föregående år, från 3,3 gigawatt (GW) till 2,3 GW.

Trots den svaga inledningen på året justerar inte Vestas sina förväntningar för helåret 2024. Företaget räknar med en årsomsättning mellan 16 och 18 miljarder euro och en ebit-marginal på 4 till 6 procent. Investeringarna förväntas även de ligga kvar på 1,2 miljarder euro under året.

Analytikerförväntningar inte uppfyllda

Trots att Vestas beskriver de underliggande resultaten som förbättrade och i linje med förväntningarna, uppfyllde företagets finansiella utfall inte marknadsanalytikernas prognoser. Enligt en sammanställning från nyhetsbyrån Marketwire hade analytikerna förväntat sig en omsättning på 2,977 miljarder euro och ett positivt ebit-resultat på 25 miljoner euro för perioden. Istället rapporterades större förluster än väntat.

Garantiansättningar minskar

Ett ljus i mörkret är dock att andelen garantiansättningar minskat under kvartalet. Från att ha utgjort 5,3 procent under hela 2023, reducerades dessa till 4,5 procent under det första kvartalet 2024, vilket indikerar en förbättring i kvalitetskontrollen och möjligen lägre framtida kostnader för garantier.

Detta kvartal pekar på de utmaningar som Vestas, liksom många andra inom förnybar energi, möter i en tid av intensiv konkurrens och förändrade marknadsdynamiker. 

Källor:  Marketwire