W3 Energy och Schierloh i samarbete

André Sjöström, Chief Operating Officer, W3 Energy, Söhnke Schierloh, CEO, Schierloh Engineering GmbH.

Svenska W3 Energy och tyska Schierloh Engineering Group har inlett ett samarbete för att förbättra den tekniska driften av vindkraftsparker över hela Tyskland. 

Samarbetet gör det möjligt för Schierloh Engineering GmbH att dra nytta av W3 Energys expertis inom teknisk drift och förstärka sin förmåga att upprätthålla hög prestanda över sin vindkraftsparkportfölj.

– Detta samarbete markerar en betydelsefull milstolpe i våra ansträngningar att förbättra tillförlitligheten och prestandan för gröna energiinitiativ i hela Europa, säger André Sjöström, COO på W3 Energy.

– Vårt partnerskap med Schierloh Engineering är ett steg som positionerar W3 Energy som en alternativ aktör på en marknad med hög efterfrågan på oberoende och pålitlig tillgångsförvaltning, samtidigt som det utmanar den nuvarande marknadsdynamiken genom att vara ett alternativ till de stora aktörer som för närvarande dominerar den tyska marknaden.

Samarbetet mellan W3 Energy och Schierloh Engineering Group visar deras gemensamma engagemang för innovation inom den förnybara energisektorn. Genom att kombinera sina styrkor strävar parterna efter att sätta nya standarder för operativ hållbarhet inom vindkraftsindustrin.