RPC når ny milstolpe i vindprojekt

Foto: Andre Boysen / Unsplash

Renewable Power Capital och Procter & Gamble har ingått ett 10-årigt PPA för vindkraftsparken Sörlidberget på 140MW i Sverige. Procter & Gamble kommer att ta emot majoriteten av Sörlidbergets produktion. Med detta avtal har nästan 100 % av den förnybara energin som genereras av RPC:s 553MW vindkraftskluster på land i Sverige kontrakterats.

Renewable Power Capital (RPC) och Procter & Gamble har ingått ett 10-årigt Power Purchase Agreement (PPA) för mer än 90 % av elektriciteten som genereras av vindkraftsparken Sörlidberget på land i Sverige, vilket motsvarar förväntade 400 GWh per år av grön elektricitet.

Sörlidberget ingår i RPC:s 553MW kluster av fyra vindkraftsparker i Kramfors och Sollefteå, kommuner som för närvarande är under uppbyggnad. Detta är det fjärde PPA som RPC har ingått för klustret, efter att ha säkrat tre andra avtal – två 10-åriga PPA med LyondellBasell och ett 10-årigt PPA med Ardagh.

Nästan 100 % av den förnybara energin som genereras av detta kluster, vilket är RPC:s största investering hittills, har nu kontrakterats.

I januari 2024 meddelade RPC att de hade beställt 80 Nordex-turbiner för detta kluster. Nordex kommer att börja leverera och installera turbinerna våren 2025, med förväntad driftstart mellan Q4 2025 och Q1 2026.

Steve Hunter, Managing Director of Power Markets and Asset Management vid RPC, sade: "Med detta avtal är vi stolta över att ha nått ännu en stor milstolpe för vår största investering hittills. RPC har en imponerande rad partners och vi ser fram emot att arbeta med en så betydande aktör som Procter & Gamble på deras resa mot avkolning."