Framtidens energi

pixabay

Det har aldig varit viktigare med framtidens energi som nu. Idag består mestadels av elen fossila energislag även fast det idag finns väldigt stora möjligheter till förnybar energi. 

Vi i Sverige har väldigt goda förutsättningar för ett helt förnybart energisystem. Vi har  tillgång till både bioenergi, vattenkraft och bra vindlägen. 

Produktion

Det pratas idag väldigt mycket om framtidens energi och hur framtiden kommer att se ut. En lösning idag är flexibel produktion. Det innebär att vi behöver producera mer el undertiden när vinden blåser och solen lyser. Under tiderna när det är vindstilla och solen inte lyser kan det vara bra att spara in på elproduktionen och bara producera el vid just dom tillfällena.

Användning

En framtida lösning är flexible användning av el. Det innebär att vi bör använda el under rätt tidpunkt. T ex passa på att ladda din elbil när solen lyser eller värm upp ditt vatten när det blåser och solen skiner. 

Tanken är att denna processen skall vara automatiskt så att när vattnet värms upp och bilden laddas kan du göra andra saker, kika gärna in på casino.

Lagring av el 

Lagring har varit påtal om länge och något som man försöker att kunna göra. Som det ser ut idag så är det svårt att kunna lagra el utan att förlora en hel del. Man får inte ut lika mycket el som man har stoppat in lagringssystemet. 

Tanken är t ex när solen lyser och det kommer då att lagras i batteriet under dagen som du sedan kan använda och köra med. 

Elnät

Elnät har varit pratom ett längre tag och ett sätt är att koppla samman större system med smarta elnät. Men för att detta ska fungera behöver vi koppla ihop våra elnät med andra länder så vi kan transportera hel längre sträcker. 

Med vågkraft, solel och vindkraft på olika ställen, till exempel till havs, på land och på höga höjder kommer vi att kunna få el från något ställe. 

Fusion kärnkraft 

Det finns en del som tror att fusion kärnkraft kommer att bli en lönsam energikälla i framtiden. Fusion är kärnkraft som bygger på en kärnreaktion. Energin utvinns genom att två stycken atomkärnor slås samman i väldigt hög hastighet.

Summering

Som det ser ut nu handlar det mesta om vad politikerna kommer att besluta för framtiden. Men vad vi vet säkert är att energibehovet kommer att öka mer och mer. Dels för att vi idag satsar stort på elbilar men också att vi bli allt fler människor på jorden. 

Sverige kommer att inom det närmaste 20-30 kommer att behöva byta ut elproduktionen. Det tar ca 10 år att bygga nya elledningar och kraftverk men som sagt vi vet inte än hur elförbrukningen kommer att se ut.