Dalarna Science Park - Framtidsvision för grön energi

Foto: Elsa Wiliow

Under helgen hölls den andra upplagan av Dalarna 24h Innovation Challenge, där högskolestudenter arbetar intensivt i ett dygn med en komplex utmaning. Årets fokus låg på frågor relaterade till den gröna energiomställningen, och studenternas kreativitet imponerade verkligen.

Dalarna 24h Innovation Challenge organiseras årligen av Dalarna Science Park i samarbete med Högskolan Dalarna. Årets utmaning, presenterad av Dalarnas nio energibolag, kretsade kring dalfolkets engagemang för den gröna energiomställningen: hur kan fler invånare känna sig delaktiga i lösningen?

Eventet ägde rum på Dalarna Science Park i Borlänge från fredag den 12 april till lördag den 13 april, där 15 studenter från Högskolan Dalarna deltog. De hade tillgång till innovationsledare och affärscoacher från Dalarna Science Park som stöttade och guidade dem genom processen. Dessutom var representanter från energibolagen och Högskolan Dalarna närvarande.

Jacob Ode, innovationsledare vid Dalarna Science Park, betonar den unika och givande gemenskapen som skapas under evenemanget.

Studenterna ställdes inför en verklig utmaning som energibolagen aktivt arbetar med: hur kan engagemanget för den gröna omställningen öka och vad kan bolagen göra för att öka medvetenheten bland invånarna?

Enligt Mats Rönnelid, professor i energiteknik vid Högskolan Dalarna och medlem i tävlingsjuryn, är det viktigt att ge studenterna möjlighet att bidra med nya perspektiv i energiomställningen, som är en omvälvande process för samhället.

Dalarna 24h Innovation Challenge startade med introduktion av utmaningen på fredagen och gruppering av studenterna i mindre projektgrupper. Efter flera timmars arbete, med pauser för mat, vila och rekreation, presenterades idéerna för tävlingsjuryn på lördagen.

Erik Tosterud, innovationsledare, berömde studenternas mod och samarbetsförmåga, särskilt med tanke på att de arbetade tillsammans med nya bekantskaper.

Representanter från energibolagen var imponerade av studenternas inställning och resultat, och ser fram emot att utveckla de innovativa idéerna vidare för en hållbar framtid.

Den vinnande idén, att omvandla traditionella vindkraftverk till konstverk, belönades enhälligt av tävlingsjuryn. Denise Tang, en av studenterna bakom idén, uttryckte sin tacksamhet över den positiva upplevelsen och hoppades att energibolagen skulle ta vid och förverkliga deras idé.

 

Första plats: Lokala konstnärer Denise Tang, Matus Miglierini och Dhiraj Gyawali.

Koncept: Istället för att gömma vindkraftverken, förvandla dem till konstverk med hjälp av lokala konstnärer. De kan bli så fantastiska att de lockar turister och gynnar det lokala samhället.

Motivering från juryn: En innovativ och enkel idé som förvandlar något anses vara oskön till något vackert, samtidigt som den skapar en lokal stolthet. Lösningen har potential att stärka Dalarna som en turistdestination.