Nordisk Bergteknik stärker positionen inom vindkraftsbyggen

Foto: Zhang Fengsheng / Unsplash

Dotterbolag till Nordisk Bergteknik har säkrat avtal för markförberedelser och infrastruktur för vindkraftsparker i norra Sverige till ett totalt värde av cirka 140 MSEK. Dessa projekt är i linje med Nordisk Bergtekniks engagemang för att stödja den gröna omställningen och förväntas huvudsakligen utföras under 2024, med en intensifierad fas under den snöfria och varmare perioden.

VD:n för Nordisk Bergteknik AB, Andreas Christoffersson, uttryckte sin glädje över att företaget fått möjligheten att bidra till utvecklingen av fler vindkraftsparker. Han betonade Nordisk Bergtekniks ambition att vara en ledande samarbetspartner inom utbyggnaden av vindkraft och annan förnybar energi, tack vare företagets moderna maskinpark och breda kompetens inom berghantering och grundläggning.

Det ökande behovet av förnyelsebar energiproduktion är en konsekvens av samhällets gröna omställning, där bland annat utvecklingen av fossilfri stålproduktion driver på. I norra Sverige pågår flera projekt för förnybar energi, vilket enligt nya prognoser från Energimyndigheten förväntas leda till en ökning av antalet projekt i byggnadsfasen. Detta innebär att efterfrågan på tjänster som markarbete, transport och terrassering för vägnätet ökar, tjänster som Nordisk Bergtekniks dotterbolag kan erbjuda över hela landet.