Nexans kännetecknas av nedgång och underskott

Nexans förser kunder i hela världen med kraft-, kommunikations- och industrikablar. Foto: PR Nexans

Globala kabelföretaget Nexans har haft utmanande sex månader på en pandemipåverkad marknad med ett dyk från topplinjen på nästan 10 procent. Nexans, rapporterar en utmanande och koronapåverkad marknad under första halvåret, vilket gav lägre intäkter.

Topplinjen mätt i standardmetallpriser sjönk med nästan 10 procent. till 2895 miljoner euro från 3271 miljoner. medan slutresultatet förbättrades till minus 55 miljoner från minus 116 miljoner euro.

- Året började stabilt, men följdes av en minskad efterfrågan inom alla aktiviteter, inklusive högspänning och projekt, skriver Nexans i räkenskaperna.

För 2020 räknar Nexans nu med ett rörelseresultat, EBITDA, på 310 till 370 miljoner danska kronor. De initiala förväntningarna på ett resultat från 440 till 460 miljoner danska kronor euro avbröts i mars på grund av virusutbrottet.

Under första halvåret sjönk Nexans EBITDA-resultat till 162 miljoner danska kronor från 195 miljoner kronor.

Aktierna föll 0,8 procent till 45 euro på Parisbörsen i slutet av juli 2020. 

Nexans Sweden AB är den globala kabelkoncernen Nexans svenska huvudbolag. Företaget förser kunder i Sverige, Finland och Baltikum med kraft-, kommunikations- och industrikablar. Företaget har sitt huvudkontor i Grimsås, Västergötland, där även produktion och logistikcentrum finns.