Solenergi och vindkraft ökar stadigt

När det kommer till industrin för förnybar energi ska både solenergin och vindkraften öka stadigt, skriver Nasdaq.

Enligt Nasdaqs index ISE Clean Edge Global Wind Energy Total Return Index (GWETR), ska förnybara energikällor, primärt solenergin och vindkraften, ha stått för 55 procent av ytterligare elproduktionskapacitet globalt, år 2016. Siffran bedöms vara den högsta hittills, enligt Bloomberg New Energy Finance.

I USA ska solenergin och vindkraften ha stått för en ökning om 17 gigawatt av nya installationer 2016.

Nasdaq pekar ut några av de främsta anledningarna till ökningen av förnybara energikällor globalt:

- Sjunkande kostnader

- Det blir mer ekonomiskt fördelaktigt i fler länder att installera sol- och vindkraft

- Sjunkande kostnader för landbaserad vindkraft

- Ökad andel av företag som investerar i förnybar energi

- Fler företag som tar del av kampanjer, som RE100 för 100 procent el från förnybara källor

- Regeringar och subnationella regeringar som satsar på att minska utsläppen av koldioxid