Vindkraften kan ersätta kolet i Texas

Luminant har meddelat att de planerar stänga ned två koleldade kraftverk i Texas - Sandow Power Plant och Big Brown Power Plant.

Kraftverken har tidigare försörjt omkring 2,1 miljoner hushåll i Lone Star med el.

Efterfrågan på el väntas mötas med ny vindkraft, genom det så kallade Electric Reliability Council of Texas, detta enligt en analys av University of Texas.

Enligt universitetet ska vindkraften växa till att omfatta 24 400 megawatt, kolet ska minska till 20 370 megawatt.

Meddelandet om att de två verken skulle stängas ned kom i samband med att energiminister Rick Perry lanserade en elmarknadsplan för att driva upp kol och kärnkraftverk som ekonomiskt konkurrenskraftiga till följd av låga naturgaspriser, vilket har drivit ett skifte till gaseldade kraftverk, skriver Washington Examiner.

Planen är för närvarande under planering. Förslaget syftar till att hålla kvar kol och kärnkraftverk som en del av nationens energimix i bytet till mer naturgas samt ökningen av förnybar energi.