Dong planerar fasa ut kol till 2030

Dong Energy har planer på att fasa ut all europeisk kolkraft till 2030, skriver The Telegraph. Detta bland annat genom en massiv projektsatsning inom förnybar energi som också inkluderar världens största havsbaserade vindkraftspark – Hornsea.

Hornsea ligger utanför kusten vid Yorkshire.

Till 2030, menar företaget, att alla deras fabriker ska drivas på biomassa eller pellets.