Vattenfall: Tre gigawatt 2017

Foto: M Boully

Vattenfall har planer på att nå en installerad vindkraftskapacitet om tre gigawatt innan slutet av 2017. Detta som en del i ledet av att företaget försöker minska ner på dess användning av energi från kol och kärnkraft, skriver Reuters.

Strategin bestämdes 2015, där företaget satt ett mål om att dubbla sin vindkraftskapacitet till 2020. Teknologiska utvecklingar väntas sänka framtida kostnader, skriver Reuters.

Fokus kommer bland annat att ligga på landbaserade vindkraftsprojekt i Nederländerna.