Unik datahall i Kista

I Kista Science City uppför Multigrid Data Centers en datahall på fem megawatt. Under sommaren har Multigrid nått överenskommelser med Stockholms stad om markanvisning och Ellevio respektive Fortum Värme om nödvändig energiförsörjning för datahallen.

Multigrids anläggning kommer att vara den första i sitt slag, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Den är lokaliserad och designad för att dra största möjliga nytta av kommersiell värmeåtervinning.

– Kista erbjuder mycket attraktiva förutsättningar för storskaliga datahallar, säger Mattias Ganslandt som är vd på Multigrid. Kista är en av Europas viktigaste kluster för teknik- och IT-företag samtidigt som möjligheterna för värmeåtervinning i stor skala gör platsen unik för att kunna bygga gröna datahallar.

Multigrid har utvecklat en teknik som är optimerad för att vara kostnadseffektiv och samtidigt miljömässigt hållbar. Genom att kombinera lösningar som används i stor skala av världsledande datahallsföretag med de lokala förutsättningar som Stockholm erbjuder ska anläggningen ha fått mycket konkurrenskraftiga egenskaper.

– I takt med att användningen av informationsteknologi ökar har kraven på kostnadseffektivitet och hållbarhet i datahallsbranschen skärpts, säger Mattias Ganslandt. Vi räknar med att Multigrids nya anläggning i Kista kommer att bli minst 50 procent mer effektiv är traditionella anläggningar.

Tillgången på förnybar elektricitet till ett lågt pris är en viktig faktor som bidrar till att Multigrids anläggning kommer att bli konkurrenskraftig i såväl Sverige som internationellt. Med värmeåtervinningen inräknad sjunker nettokostnaden för energi som används av datorerna till under 30 öre per kWh.

– Vi möter ett mycket stort intresse för Multigrids kommande datahallar i Stockholm såväl i USA som i Europa, säger Mattias Ganslandt. I princip alla större leverantörer av molntjänster efterfrågan datahallar som är 100 procent hållbara. Kombinationen kostnadseffektivitet, förnybar el och återvunnen energi ses som något mycket positivt.

Stockholms stad, Fortum Värme, Ellevio, Stockholm Business Region och STOKAB har sedan årsskiftet arbetat för att etablera Stockholm som en världsledande plats för gröna datahallar. Multigrid räknar med att den värmeåtervinning datahallen gör till fjärrvärmenätet på några års sikt kommer att uppgå till 30 miljoner kWh per år. Det motsvarar den genomsnittliga värmeförbrukningen för drygt 4300 svenskar.

– Multigrid vill utnyttja den kommersiellt attraktiva möjlighet som Stockholm erbjuder, säger Mattias Ganslandt. Vi är glada för de överenskommelser vi har träffat med Stockholms stad, Fortum Värme och Ellevio. Vår ambition är att datahallen i Kista ska kunna ge tillbaka till Stockholm, dels i form av återvunnen energi, dels genom ännu bättre infrastruktur för IT-tjänster.

Multigrids datahall i Kista kommer att vara klar för inflyttning den 1 januari 2019.