UK Power Network ökar energikapaciteten på Londons City Airport

Projektet, som har initierats av UK Power Networks dotterbolag, kommer att förbättra även luftkvaliteten runt flygplatsen - samtidigt som utsläppsmängderna minskas i linje med London City Airports åtaganden. Foto: London City Airport

Ett dotterbolag till brittiska UK Power Networks kombinerar ett solvärmesystem, en integrerad värme- och kraftlösning, nya transformatorer och smart automationsprogramvara i syfte att förbättra tillgången av energi vid Londons City Airport.

Ett nytt SCADA-system installeras för att fjärrstyra energiinfrastrukturen.

Detta kommer att öka flygplatsens energikapacitet från 3,6 megawatt till 7 megawatt.

Projektet är en del av City Airports utvecklingsprogram, som beräknas kosta 500 miljoner pund.  Därmed anser man sig kunna öka energinätets säkerhet samt sänka infrastrukturkostnaden.

Sedan 2013 har London City Airport minskat sina koldioxidutsläpp per passagerare med 28 procent.

Flygplatsen planerar att bevara nivå 3 när det gäller så kallade Airport Carbon Accreditation, med målet att bli helt koldioxidneutral år 2020.