Sårbara samhällen i riskzonen vid övergång till renare energi

Sanya Carley. Foto: Indiana University

Amerikanska forskare har tagit fram en metod för att identifiera samhällen som kan påverkas negativt av övergången från fossila bränslen till mer miljövänliga lösningar.

Förnybara energikällor kan ge minskade utsläpp av växthusgaser, renare luft och tillfällen till ekonomisk tillväxt. Övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor är emellertid inte alltid enkel och alla samhällen påverkas olika.

- Energiövergången kommer att medföra många fördelar för samhället, men fördelarna och kostnaderna kommer inte att spridas proportionellt över samhället. Mina medförfattare och jag inledde denna studie eftersom vi anser att det är viktigt att studera fördelningen av fördelar och belastningar och för att hjälpa beslutsfattarna att identifiera de befolkningar som är mest sårbara, säger Sanya Carley vid Indiana University Bloomington.

De sårbara samhällen som kunde identifieras är ofta platser där fossila bränslen utgör en stor del av den lokala ekonomin eller där många inte har möjlighet att betala för ny, renare energi. Genom att sätta fingret på de befolkningar som löper störst risk för negativa socioekonomiska konsekvenser menar forskarna att det är möjligt att begränsa eller eliminera dessa oavsiktliga effekter.

- Det är viktigt att dokumentera negativa effekter av politiska beslut, inte för att underminera deras trovärdighet eller verkan, utan för att bättre förstå deras begränsningar och oavsiktliga konsekvenser, säger medförfattaren David Konisky vid Indiana University.