Läget på den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Energimyndigheten och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

Den sammanställning som nu redovisas gäller från 1 juli 2017. Sammanställningen bygger på offentlig information innehållande bland annat projektnamn, förväntad normalårsproduktion, information om anläggningen är under konstruktion och tidpunkt för planerad idrifttagning.

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 18,5 terawattimmar (TWh) tagits i drift och godkänts. Av dessa har 14,7 TWh byggts i Sverige och 3,8 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 2 år 2017 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 2020. Under andra kvartalet 2017 har det tagits i drift 0,03 TWh i Sverige och 0,2 TWh i Norge.