70 miljoner kronor i ny vindkraftspremie

Foto: sxc.hu

Energimyndigheten får i uppdrag av Regeringen att fördela en ny vindkraftpremie till kommuner som framgångsrikt arbetar för ny vindkraft. Detta ska stötta omställningen till ett helt förnybart energisystem.

I uppdraget ingår att varje år fördela sjuttio miljoner kronor i vindkraftspremier till Sveriges kommuner för öka antalet vindkraftsetableringar.

– Genom vindkraftspremien får kommunerna ett starkt incitament att verka för att vindkraftsprocesser inte bara inleds utan också tas i mål. Kommunerna kan använda pengarna där de bedömer att de gör mest nytta, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Premien ska baseras på hur mycket vindkraft som togs i drift i kommunen under föregående år. Ju mer vindkraft som tas i drift, desto större blir ersättningen till kommunen.