Fortums köp av Unipers aktier går trögt

Vattenkraft från ån Ljusne i Sverige. Foto: Fortum

Fortums anbud att köpa upp fler aktier i det tyska energibolaget Uniper förlöper trögt. Fortum har lyckats förvärva ett tillskott på 0,39 procent av den sammanlagda aktiestocken efter köpet av Eons andel förra veckan.

Det här innebär att Fortum nu äger totalt 47,04 procent av Unipers aktier. Fortum har erbjudit sig att betala 22 euro per aktie, men Uniper har betraktat Fortums anbud som fientligt och alltför lågt. Enligt Fortums anbud är Unipers sammanlagda värde 8,05 miljarder euro.

Energibolaget Eon sålde nyligen sin ägarandel på 46,65 procent i Uniper till Fortum. Avtalet mellan Eon och Fortum slöts redan i september i fjol men Fortums anbud godkändes slutgiltigt först i januari.

Fortums anbud till Unipers aktieägare löper ut på tisdag den16 januari, men enligt Reuters och Kauppalehti kommer anbudet att förlängas till den 2 februari. Uniper äger omkring 300 kraftverk och sysselsätter sammanlagt 13 000 personer.

Text: SPT