35 miljoner till forskning om ett förnybart elsystem

15 nya projekt stöttas av Energimyndigheten med cirka 35 miljoner kronor för forskning, utveckling och innovation inom elnätsområdet. Projekten ska bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL.

Under perioden 2016-12-07 och 2017-02-15 genomfördes den andra utlysningen inom SamspEL. En bred utlysning, både då det gäller forsknings- och innovationsområden och även riktat till alla aktörer som på något sätt kan bidra till att utveckla ett helt förnybart elsystem. Vid denna andra utlysning har dock fokus riktats mot problemorienterade och tvärvetenskapliga projekt där samhällsvetenskap och humaniora har en central roll. Den typen av projekt saknades i stort inom programmets första utlysning, menar myndigheten.

Totalt ansökte 31 stycken projekt om drygt 70 miljoner kronor. Energimyndigheten har nu beviljat 15 av dessa projekt och ger stöd med cirka 35 miljoner kronor.

Här kan du läsa mer om SamspEL.