”Nya krav på en flexibel kraftmarknad”

Los Energy tar upp Tyskland som ett exempel, där man genomför vad som kallas ”Energiwende”, där målet är att ersätta den fossila energiproduktionen.

Bland annat ska kolproduktionen bytas ut mot förnybart. Los Energy jämför kolkraften med vindkraften och beskriver den som en väl inarbetad teknik där producenterna har god kontroll över produktionen. Ett välunderhållet kolkraftverk ska kunna producera 90 procent av årets timmar, det vill säga mellan 7 500 och 8 000 timmar om året.

Vindkraftverk producerar full kapacitet vid en viss vindstyrka. Blåser det mindre, produceras mindre kraft. Los Energy menar, med argumenten ovan, för att ersätta kolkraften med vindkraft måste man därför installera två till fyra gånger så stor kapacitet för att producera samma kraftvolym under året.

Under vissa perioder kan vindkraften producera upp till fyra gånger mer än efterfrågan. Planen är då att exportera kraftöverskottet till närbelägna marknader.

Storbritannien satte förra vecka nytt rekord i förnybar kraftproduktion och Frankrike hade den högsta vindkraftsproduktionen någonsin.

Slutligen menar Los att en högre andel förnybar energiproduktion kommer att ställa nya krav på flexibilitet på kraftmarknaden. Kanske en balans där producenter och konsumenter kan anpassa sig efter kraftmarknaden. Stora summor investeras i forskning på lagring av ström från överskottsperioder för användning under underskottsperioder.