Stabil drift av elnät trots en hög andel volatil produktion

Volativitet ställer stora krav på att överföringsnät när det gäller att komma till rätta med de nya överföringsbehoven som uppstår när det blåser eller när solen skiner. Det tyska stamnätet har inte den kapaciteten idag, vilket får till följd att stora mängder elenergi trycks in grannländernas nät med stor påverkan på deras driftsäkerhet. Foto: Creative Commons Lic. kredit: digihanger

Den ökande rollen som förnybara energier spelar i Europa förändrar dramatiskt de krav som ställs på energiinfrastrukturen när det gäller att säkerställa en stabil kraftförsörjning.

Under de senaste åren har kraftelektronik blivit en nyckelteknologi när det gäller att integrera förnybar energi.

AIT Center for Energy erbjuder en testinfrastruktur för inverterare upp till megawatt-serien och kommer att använda Mässan EUW 2019 som en plattform för att visa upp nya inverterarkoncept, demonstratörer och utvecklingsmetoder för stabil drift av nät trots en hög andel volatil produktion.

En modell för simulering av realtidsinvertering (digital tvilling) stöder utvecklare av innovativa algoritmer innan lösningen i fältet rullas ut.

Den nätbildande AIT Smart Grid Converter, är enligt tillverkaren en intelligent invertermodul för strömförsörjning i mikrogrid, som "representerar en unik inverterarteknologi som också fungerar som en flexibel utvecklingsplattform."