Snart höjs energiskatten

Som en del i Energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag med 3,75 öre/kilowattimme (3 öre/kilowattimme exklusive moms) per 1 juli 2017.

En ytterligare höjning på 1,2 öres väntas från 1 januari 2019.

Momsen på elräkningen stiger också som en effekt av högre elskatt.

Regeringen föreslog i en proposition att skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer fasas ut till 2018, att fastighetsskatten på vattenkraftverk till 2020 stegvis sänks till 0,5 procent av taxeringsvärdet. Dessa skattesänkningar finansieras genom att, som ovanstående nämnt, energiskatten på el höjs för hushåll och tjänstesektor.